Brenda Meijer, Manueel Praktizijn ®
Mernaweg 71
9964 AR Wehe-den Hoorn
Telefoon; 06-22089489
E-mail: braennegard@ziggo.nl

Nieuws van Braennegård in 2019!

Vernieuwde aanpak

Het is tijd voor het vastleggen van de vernieuwde aanpak bij Braennegård! Uitsluitend zullen Shiatsu/acupressuur en acupunctuur de behandelvormen zijn, die vanaf 1 januari 2019 bij Braennegård gegeven zullen worden. Deze vernieuwde aanpak is specialistischer en volledig gebaseerd op de Oosterse Filosofie, dat wil zeggen op de leer van de meridianen. De andere in voorgaande jaren aangeboden therapievormen komen daarmee te vervallen: Zweedse klassieke massage (met olie of magnesium), oorkaarstherapie, ooracupunctuur en voetreflexzonetherapie.

Na ruim drie jaar groeien en ervaring te hebben opgedaan bij Braennegård hebben de consulten een min of meer vaste structuur gekregen. Een consult ziet er globaal als volgt uit. Na binnenkomst hebben we eerst samen een gesprek over je mentale en lichamelijke klachten en over hoe het met je gaat. Dit is belangrijk omdat lichaam en geest één zijn en iedere situatie of levensfase, waarin je je bevindt, is van invloed op jou als geheel. Vervolgens komt de Shiatsu-behandeling zelf. Tijdens de behandeling worden series acu-punten op de huid van de cliënt met de duimen van de therapeut aangedrukt. Daarmee worden de verstoringen in de balans binnen de meridianen vastgesteld. Met behulp van je ademhaling worden de gevonden acu-punten extra met acupressuur behandeld. Daarbij is het ook mogelijk om acupunctuurnaaldjes te plaatsen. Dit laatste gaat natuurlijk in overleg (niet iedereen wil naaldjes). Na de behandeling blijft de cliënt nog even op de tafel liggen om alles rustig in te laten werken. Na het aankleden drinken we samen een kopje kruidenthee en bespreken de sessie na. We maken dan ook een nieuwe afspraak.

 

Tariefswijzigingen

Per 1 januari 2019 is het tarief per consult € 65,=. Een consult duurt minimaal 60 en maximaal 75 minuten per keer. Deze zorgconsulten zijn vrij van BTW. Het grootste gedeelte wordt veelal vanuit aanvullende zorgverzekeringen vergoed.

Het zogenaamde no show- tarief wordt per 1 januari 2019 verlaagt. Dit tarief wordt in rekening gebracht als iemand zonder kennisgeving niet op de afspraak verschijnt of korter dan 24 uur van tevoren een bericht van verhindering heeft gegeven. Het no show-tarief was het volledige tarief van een consult, maar gaat per 1 januari 2019 omlaag naar € 25,= per keer. Deze kosten zijn niet declarabel bij de zorgverzekeraar. Het annuleren of wijzigen van een afspraak moet uiterlijk 24 uur van te voren en bij voorkeur zo snel mogelijk, want dan kan de gereserveerde tijd nog naar iemand anders gaan.

 

Zorgvergoedingen 2019

Elk jaar worden de nieuwe zorgvergoedingen gepubliceerd op de website van de NVST (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten). Het betreft een groot aantal vergoedingen uit de aanvullende zorgverzekeringen. Er is in de media met name aandacht geweest voor het niet meer vergoeden van bepaalde complementaire geneeswijzen door zorgverzekeraar CZ. Dit geldt echter niet voor Shiatsu met prestatiecode 24102, die door leden van de NVST gegeven wordt! Dus de consulten van Braennegård blijven ook in 2019 vergoed. Consulten en behandelingen die uit de aanvullende polisvoorwaarden worden vergoed, hebben geen invloed op jouw eigen risico (tenzij apart afgesloten).

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De koepelorganisatie RBCZ waar Braennegård bij aangesloten is, schrijft voor hoe je als aangesloten therapeut om moet gaan met de nieuwe wet op de privacy, de AVG. Daarom zijn de gegevens op het inschrijfformulier en de factuur aangepast. Er mag geen informatie meer ingewonnen en verwerkt worden van de zorgverzekering van de cliënt als deze zelf declareren moet. Dus op de factuur vind je geen zorgpasnummer en naam van de verzekeraar meer. Ook het BSN nummer staat niet meer op de factuur. Alleen nog de naam-adres-woonplaatsgegevens en de geboortedatum. Bij het eerste consult is het nodig het ID-bewijs aan de therapeut te tonen. De nummers worden echter niet meer genoteerd of verwerkt.

 

Scholing

Niet alleen omdat het verplicht is vanuit de beroepsvereniging, maar ook om te blijven bekwamen en ontwikkelen in dit boeiende alternatieve vakgebied volg ik regelmatig nascholingen. Zo heb ik in 2018 de opleiding Acupunctuur gevolgd, bij SiVAS, SanoPharm in Barneveld en ben ik in 2019 bezig met de opleiding Psychosociale Basiskennis (PsBK) bij Con Amore in Groningen/Amsterdam. Zeer interessante nascholingen zijn geweest “De Overgang” en “Hoog Sensitieve Personen (HSP)”, eveneens bij het opleidingsinstituut Con Amore. Deze scholingen zijn direct toepasbaar in de praktijk en daarmee blijven de consulten van hoge kwaliteit en actueel.

 

Bereikbaarheid praktijk

Whats app (06-22089489) blijkt in de praktijk de meest efficiënte vorm van communicatie te zijn: korte berichten en sneller antwoord. Maar telefonisch (de voicemail staat aan) per SMS of per e-mail kan natuurlijk ook. Facturen gaan altijd per e-mail of op verzoek per post.

 

Openingstijden praktijk

Van maandag tot en met vrijdag is de praktijk ‘s morgens open. De aanvangstijden van een consult zijn om 10:00 uur of om 11:30 uur. In overleg kan hier eventueel van afgeweken worden. De praktijk heeft geen avondopening. Consulten gaan uitsluitend op afspraak.

 

Nieuwe naam praktijk

In de loop van 2019 zal de naam van de praktijk veranderen van Braennegård Praktijk voor Manuele Therapie in ……… Acu Praktijk Braennegård.

Een nieuwe naam, die meer recht doet aan de specialisatie op Shiatsu/acupressuur en acupunctuur!

 

Tot slot wenst Braennegård allen hele fijne decemberdagen en een gezond 2019 toe!

 

Wehe-den Hoorn, 12 december 2018

 

 

Facebook
Facebook
LinkedIn
SHARE