Brenda Meijer, Manueel Praktizijn ®
Mernaweg 71
9964 AR Wehe-den Hoorn
Telefoon; 06-22089489
E-mail: braennegard@ziggo.nl

Praktijk

copyright Harm van der PloegBraennegård is ontstaan uit een gevoel van geven, herstellen en beschermen van de gezondheid. Zoals in de koude lentenacht vuurpotten branden in de boomgaard om de jonge bloesem te beschermen. Dit verzorgen en aanwezig zijn geeft een rijkelijke oogst.

Braennegård zou zomaar een plek in Scandinavië kunnen zijn. Daar waar je thuis komt. Een plek van veiligheid, rust en natuurlijk herstel. Bij Braennegård staat het geven, verzorgen en aanwezig zijn in elk (herstel-) proces voorop. Het is de aanraking, die helpt de balans in lichaam en geest te herstellen.


 

copyright Harm van der Ploeg

Brenda Meijer is de therapeut-eigenaar van Braennegård:

“Tijdens onze vakanties in Scandinavië voel ik mij ‘aangeraakt’ door de rust en de prachtige natuur. Ik kom daar thuis, oftewel ‘hemma’ zoals de Zweden dat noemen. Dat gevoel van thuiskomen in je lichaam en rust hebben in je geest is wat ik met manuele therapie door mijn handen aan mijn cliënten geef.”

 


zijkant praktijk brendaOpeningstijden

Van maandag tot en met vrijdag is de praktijk ‘s morgens open. De aanvangstijden van een consult zijn om 10:00 uur of om 11:30 uur. In overleg kan hier eventueel van afgeweken worden. De praktijk heeft geen avondopening. Consulten gaan uitsluitend op afspraak.

Voor het maken van een afspraak kunt u bellen met Brenda Meijer tel. 06-22089489.

 

Bereikbaarheid

Whats app (06-22089489) blijkt in de praktijk de meest efficiënte vorm van communicatie te zijn: korte berichten en sneller antwoord. Maar telefonisch (de voicemail staat aan) per SMS of per e-mail kan natuurlijk ook. Facturen gaan altijd per e-mail of op verzoek per post.

 


Tarieven

Consult € 65,-

Tarief

Per 1 januari 2019 is het tarief per consult € 65,=. Een consult duurt minimaal 60 en maximaal 75 minuten per keer. Deze zorgconsulten zijn vrij van BTW. Het grootste gedeelte wordt veelal vanuit aanvullende zorgverzekeringen vergoed.

Het zogenaamde no show- tarief wordt per 1 januari 2019 verlaagt. Dit tarief wordt in rekening gebracht als iemand zonder kennisgeving niet op de afspraak verschijnt of korter dan 24 uur van tevoren een bericht van verhindering heeft gegeven. Het no show-tarief was het volledige tarief van een consult, maar gaat per 1 januari 2019 omlaag naar € 25,= per keer. Deze kosten zijn niet declarabel bij de zorgverzekeraar. Het annuleren of wijzigen van een afspraak moet uiterlijk 24 uur van te voren en bij voorkeur zo snel mogelijk, want dan kan de gereserveerde tijd nog naar iemand anders gaan.

 

Inschrijfformulier

Graag jouw e-mailadres bij de inschrijving vermelden, dan ontvang je van mij een inschrijfformulier (anamnese) per mail voorafgaand aan het eerste consult. Deze kun je vervolgens digitaal invullen of uitprinten en daarna met de hand invullen. Het formulier kun je dan aan braennegard@ziggo.nl terug mailen of ingevuld meenemen naar het eerste consult. Hierdoor hebben wij meer tijd over voor het consult. Bij het eerste consult is het nodig het ID-bewijs aan de therapeut te tonen.

We nemen het formulier samen door op de eerste afspraak en bespreken wat ik voor u kan betekenen. Vervolgens zal ik u een behandeling geven. Hiervoor is het handig als u een eigen badlaken of dekentje meeneemt om op te liggen.

Voor het behandelen van mijn cliënten maak ik gebruik van persoonlijke gegevens zoals naam, adres en woonplaats. Ook houd ik in mijn dossier de gezondheidsgegevens bij die van toepassing zijn op jouw situatie. Hierbij ben ik gebonden aan de wet geheimhouding persoonsgegevens volgens de Algemene verordening gegevensbescherming. Dus zonder expliciete toestemming van de cliënt (bijvoorbeeld in geval van betrokkenheid met de huisarts) wordt geen van deze gegevens vrij gegeven.

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

De koepelorganisatie RBCZ waar Braennegård bij aangesloten is, schrijft voor hoe je als aangesloten therapeut om moet gaan met de nieuwe wet op de privacy, de AVG. Daarom zijn de gegevens op het inschrijfformulier en de factuur aangepast. Er mag geen informatie meer ingewonnen en verwerkt worden van de zorgverzekering van de cliënt als deze zelf declareren moet. Dus op de factuur vind je geen zorgpasnummer en naam van de verzekeraar meer. Ook het BSN nummer staat niet meer op de factuur. Alleen nog de naam-adres-woonplaatsgegevens en de geboortedatum. Bij het eerste consult is het nodig het ID-bewijs aan de therapeut te tonen. De nummers worden echter niet meer genoteerd of verwerkt.

 

Zorgvergoedingen 2019

Elk jaar worden de nieuwe zorgvergoedingen gepubliceerd op de website van de NVST (Nederlandse Vereniging van Soma Therapeuten). Het betreft een groot aantal vergoedingen uit de aanvullende zorgverzekeringen. Er is in de media met name aandacht geweest voor het niet meer vergoeden van bepaalde complementaire geneeswijzen door zorgverzekeraar CZ. Dit geldt echter niet voor Shiatsu met prestatiecode 24102, die door leden van de NVST gegeven wordt! Dus de consulten van Braennegård blijven ook in 2019 vergoed. Consulten en behandelingen die uit de aanvullende polisvoorwaarden worden vergoed, hebben geen invloed op jouw eigen risico (tenzij apart afgesloten).

U krijgt een factuur die u zelf bij uw zorgverzekeraar kunt declareren. Betaling bij voorkeur per bank en eventueel contant.

De meeste zorgverzekeraars vergoeden (een deel van) de consulten (natuurgeneeswijzen). Informeer vooraf bij uw ziektekostenverzekering of de consulten (shiatsu) uit uw aanvullende verzekering worden vergoed.

De lijst met vergoedingen kunt u hier raadplegen.

 


Beroepsverenigingen
Braennegård is aangesloten bij de Nederlandse vereniging van Soma Therapeuten (NVST). De therapeuten van deze beroepsvereniging voldoen aan alle kwaliteitseisen en worden jaarlijks gecontroleerd. Het NVST klacht- en tuchtrecht is van toepassing.

Ook is Braennegård aangesloten bij de European Shiatsu Association, de ESA.

Sinds 1 januari 2017 is Braennegård aangesloten bij het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ).

 

Scholing

Niet alleen omdat het verplicht is vanuit de beroepsvereniging, maar ook om te blijven bekwamen en ontwikkelen in dit boeiende alternatieve vakgebied volg ik regelmatig nascholingen. Zo heb ik in 2018 de opleiding Acupunctuur gevolgd, bij SiVAS, Sanopharm in Barneveld en ben ik in 2019 bezig met de opleiding Psychosociale Basiskennis (PsBK) bij Con Amore in Groningen/Amsterdam. Zeer interessante nascholingen zijn geweest “De Overgang” en “Hoog Sensitieve Personen (HSP)”, eveneens bij het opleidingsinstituut Con Amore. Deze scholingen zijn direct toepasbaar in de praktijk en daarmee blijven de consulten van hoge kwaliteit en actueel.

 

NVST

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Facebook
Facebook
LinkedIn
SHARE